İstanbul Aydın Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

SANTRAL : 444 1 428

Dahililerimiz: 12602,12603,12611,14717,14718

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Dr. Alparslan HORASAN 12603
Bilg. Prog. Başk. Öğr.Gör. Buket DÖNMEZ 43551
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Prog. Başkanı Öğr. Gör. Serkan GÖK 40901
Sos.Bil.Ens.Sekret. Tuğba BAYIRLI 31002
Bilgisayara Giriş Dersi Koor. Öğr Gör. Murat Aksel AKÇAY 40006
Sosyal Sorumluluk ve Etik Dersi Koor. Yrd. Doç. Dr. BURCU GÜDÜCÜ 20703
Girişimcilik Dersi Koor. Yrd. Doç. Dr. Faris KOCAMAN 40005
Türk Dili Koor. Öğr Gör. V. Özge YÜCESOY ATBAKAN 20002
Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi Koor. Yrd.Doç Dr. M. Hakan ÖZÇELİK 20002
İş Sağlışı ve Güvenliği Prog. Başkanı Öğr. Gör. HAMDİ EMRE BAĞIRAN 40952