İstanbul Aydın Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi


TEK DERS SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !

Tek ders sınavları için aşağıdaki duyuruyu ilan etmemiz gerekiyor. Tek ders ve not yükseltmeye girecek öğrenciler, UBIS den gireceği dersi seçecek, program Başkanının kabulünden ve Müdürlüğümüzün onayından geçtikten sonra muhasebe ve öğrenci işlerine giderek dilekçesini bırakacak. Derse yazılım işlemi 31.08.2015 pazartesi sona ermiş olacaktır. Tek ders ve not yükseltme sınavları 1 Eylül Salı günü başlayacak ve 4 Eylül Cuma günü mesai bitiminde son bulacaktır. Ortak dersler hariç diğer derslerin sınavlarını yapacak öğretim elemanlarının izinli veya raporlu olanların yerine sınav yapacak öğretim elemanını program Başkanları belirleyecektir. Sınavı yapacak olan öğretim elemanı sınav günü ve saatini ve sınav yapacağı yeri öğrencisine söyleyecektir. Aynı zamanda duyuru ekranından da ilan edecektir. Sınav sonuçları süratle müdürlüğe getirilerek matbuu sınav sonuç çizelgesi her ders için doldurularak Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

icetbanner

1st International Congress on Distance Education and Educational Technology ICDET- 2015 congress theme, New Trends in Distance Education and Educational Technology, invites you to challenge conventional practices and contribute to new ways of teaching and share your research findings on new trends in distance education and educational technology. The main goal of this conference is to present and discuss new trends in education and to promote collaboration, discussion and sharing of knowledge, experience and expertise on emerging trends in education. ICDET- 2015 Congress is supported by many universities and organizations and it has already formed a large, multi-national and friendly community of colleagues who would love to share ideas. ICDET-2015 invites you to submit proposals for papers, panels, best practices, roundtables, tutorials, posters/demonstrations and workshops.